Bruha habaa be’sem A-donai "Binecuvântată fie cea care vine în Numele lui Dumnezeu" Bruha at l’Adonai biti Lidia Teodora. "Binecuvântată fii tu de către Dumnezeu, fiica mea Lidia Teodora" (Rut 3:10) Mi zot haniskafa kemo sahar, iafa halvana, bara kahama, aiuma kanidgalot. "Cine este aceea care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, măreaţă ca nişte oşti sub steagurile lor?" (Cântarea Cântarilor 6:9) Bruha at bair uvruha at basade bruha at bevoeh uvruha at beteteh. "Vei fi binecuvântată în cetate şi vei fi binecuvântată la câmp. Vei fi binecuvântată la venirea ta şi vei fi binecuvântată la plecarea ta." (Deuteronom 28:3, 6)

Ionati behagvai hasela beseter hamadrega, hareini et maraih, hasmi’ini et koleh arev umareh nave.

"Porumbiţă din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată-mi faţa ta şi fă-mă să-ţi aud glasul ! Căci glasul tau este dulce, şi faţa ta plăcută." (Cântarea Cântărilor 2:14)

Ahat hi ionati tamati, ahat hi leima, bara hi leioladeta. Rauha vanot vaieasruha melahot ufilagsim vaihaleluha. "Numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama ei, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd, şi o numesc fericită; împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă." (Cântarea Cântarilor 6:9)

Deror ikra leven im bat / Veintarhem kemo vavat Lidia Teodora / Neim simhem velo iusbat Lidia Teodora / Sevu venuhu beiom Sabat. El va proclama libertate pentru toţi copiii Săi / Şi te va păzi ca pe ochii Săi Lidia Teodora / Frumos îţi este numele şi el nu va disparea, Lidia Teodora / Stai şi odihneşte-te în ziua Sabatului.

Se recită câteva versete în care părinţii îşi exprimă recunoştinţa pentru miracolului naşterii unei noi fiinţe atât de dragi în viaţa lor.

Psalm 100

Mizmor letoda, hariu l’Adonai kol haaret. Ivdu et Adonai besimha, bou lefanav birnana. Deu ki Adonai Hu Elohim, Hu asani, veLo anahnu amo veton marito. Bou searav betoda, haterotav bithila. Hodu lo, barhu semo, ki tov Adonai leolam hasdo, vead dor vador emunato.

Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului! Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui din neam în neam.

Psalm 118

Hodu l’Adonai ki tov, ki leolam hasdo, Iomar na Israel, ki leolam hasdo, Iomru na veit Aharon, ki leolam hasdo, Iomru na irei Adonai, ki leolam hasdo, Odeha ki anitani vatehi li lisua, Meet Adonai haita zot, hi niflat be’eineinu, Ze haiom asa Adonai, naghila venismeha vo.

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!” Să zică Israel: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!” Casa lui Aaron să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!” Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!” Domnul este tăria mea şi pricina laudelor mele; El m-a mântuit. Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri. Aceasta este ziua, pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm şi să ne veselim în ea!

Numirea fetitei

Mi seberah avoteinu Avraham, Ithak ve’Iaakov ve’imoteinu Sara veRivka, Rahel veLea uMiriam hanevia vaAvigail veEster hamalka bat Avihail, hu ievareh et haialda haneima hazot, veikare sema be’Israel LIDIA TEODORA. Bemazal tov uviseat braha, vigadluha bivriut, salom umenuha, veizake et aviha veet ima, lirot besimhata uvehupata, bevanim uvevanot, oser vehavod. Od ienuvun beseiva, desenim veraananim ihiu, vehen iehi raton venomar amen.

Cel care a binecuvântat pe părinţii noştri Avraham, Ithak şi Iaacov şi pe mamele noastre Sara, Rebeca, Rahel şi Lea, pe profetele Miriam şi Abigail şi pe regina Ester fiica lui Avihail – fie ca El să binecuvânteze şi pe aceasta drăguţă fetiţă şi fie-i numele în Israel LIDIA TEODORA. Cu noroc şi prosperitate, să fie crescută în sănătate, pace şi liniste. Fie ca părinţii ei să o vadă în momentele ei de bucurie, la nuntă, cu fii si fiice, cu bogăţie şi onoare. Fie roditori cu toţii în vreme de bătrâneţe, viguroşi şi proaspeţi să fie mereu. Aşa să fie voia Ta, Amen.

Părinţii rostesc doup binecuvântpri, iar cei prezenşi se pot alătura la rostirea celei de-a doua.

Baruh ata Adonai meleh haolam, hatov vehameitiv. Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care eşti bun şi dăruieşti bine.

Baruh ata Adonai Eloheinu meleh haolam, seheheianu vekiimanu vehighianu lazman haze. Binecuvântat fii Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele Universului, care ne-ai ţinut în viaţă, ne-ai susţinut şi ne-ai făcut să ajungem în vremea acesta.

Părinţii binecuvintează fetiţa.

Iesimeh Elohim ke'Sara, Rivka, Rahel ve'Lea asher banu et beit Israel, Ievareheha Adonai veismereha Lidia Teodora, iaer Adonai panav eileha vihuneka Lidia Teodora, Isa Adonai panav eileha veiasem leha shalom Lidia Teodora. Viehi raton milifnei avinu shebashamaim, seiten belibeh ahavato veirato, vetihie irat Hashem al panaih kol iamaih selo tehetai utehie heskeh baTora uvemitvot, eineih lenohah iabitu, pih iedaber hohmot velibeh ieheghe eimot, iadaih iaasku bemitvot, raglaih iarutu laasot reton Avih shebashamaim, viehi mekoreh baruch.

Să te facă Dumnezeu precum Sara, Rebeca, Rahel şi Lea, stâlpii poporului nostru. Să te binecuvânteze Dumnezeu şi să te păzească Lidia Teodora. Să te lumineze Dumnezeu şi să fie bun cu tine Lidia Teodora. Să îşi întoarcă Dumnezeu faţa către tine şi să îţi dăruiască pace Lidia Teodora. Fie voia Părintelui Ceresc să îţi toarne în inimă dragostea Sa şi teama de El. Fie ca teama de Dumnezeu să fie pe faţa ta în toate zilele vieţii tale, ca să nu păcătuieşti. Fie să îţi doreşti întotdeauna să urmezi cuvintele Torei şi poruncile divine. Fie ca ochii tăi să caute mereu Adevărul, fie ca gura ta să vorbească cu înţelepciune, fie ca mâinile tale să se îndelednicească cu poruncile Torei şi fie ca picioarele tale să alerge pentru a îndeplini voia Părintelui Ceresc. Şi fie-ţi rodul pântecului tău binecuvântat foarte mult în mijlocul ţării!” (Geneza 48:16)

CUM MĂ POȚI AJUTA

REDIRECȚIONÂND 3,5% - din impozitul pe venit către Asociația LTD prin completarea Formularului 230


REDIRECȚIONÂND 20% - din impozitul pe profit către Asociația LTD dacă deții o firmă. (Descarcă și completează Contractul de Spnsorizare)


FĂCÂND O DONAȚIE - în contul RO75 OTPV 1150 0105 7253 RO01 deschis la OTP Bank sau prin PayPal


RUGÂNDU-TE pentru mine. ”Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit! / Iacov 5:16 Orice gând sau rugă îndreptată către Dumnezeu pentru mine, reprezintă un sprijin enorm pe care mi-l poți ofer!